EN/中文

產品資訊

嚴選代理產品的品質,完整的開發設備技術研究團隊與專業的整合技術,是我們最大的目標與堅持。

首頁 > 產品資訊 > 工業鏡頭 > SPO Inc. > 雙側遠心鏡頭-Standard

SPO Inc. 雙側遠心鏡頭-Standard

產品型號 WD(mm) 解析(μm) N . A. F / # (mm) C C D
ITL-IDS-DTCL0044x-398-8 0.044X 398 116 0.0029 7.5 310 1/2” (8mm)
ITL-IDS-DTCL0.061X-398-11 0.061X 398 78 0.0043 7 150 2/3” (11mm)
ITL-IDS-DTCL012X-230-11 0.12X 230 41 0.0082 7.3 40.5 2/3” (11mm)
ITL-IDS-DTCL0138X-184-11 0.138X 184 36 0.0094 7.3 30.7 2/3” (11mm)
ITL-IDS-DTCL0157X-160-11 0.157X 160 32 0.0104 7.5 24.3 2/3” (11mm)
ITL-IDS-DTCL0184X-135-11 0.184X 135 27 0.0122 7.5 17.7 2/3” (11mm)
ITL-IDS-DTCL0.24X-108-11 0.24X 108 21 0.016 7.5 10.4 2/3” (11mm)
ITL-IDS-DTCL0255X-70-9 0.255X 70 21 0.016 8 9.8 1/1.8” (9mm)
ITL-IDS-DTCL035X-72-11 0.35X 72 14 0.0233 7.5 4.9 2/3” (11mm)

目前無檔案可供下載